Länge sedan

Kategori: Allmänt


Om vi stannar
finns det så mycket oro för vad som skulle hända.
Tappa kontakterna?
Bli utbytt?
Glömda?
Det är utmattande.
-Griper tag i för mycket.
Släpp taget.
Vänta. Titta.
Växt djupt och högt
för att se havet.
Kommentera inlägget här: